Biblioteca "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

Noutati in biblioteci

Găsiţi aici listele ultimelor noutăţi intrate în bibliotecă. Abonamente

Catalog
Online

Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume.

Animatie culturala

Evenimente, activităţi culturale, expoziţii

Filiala ANBPR Dambovita

» Activitati » Publicatii

În data de 8 februarie 2016, la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa au avut loc alegerile pentru conducerea Filialei ANBPR Dâmboviţa.

Componenţa noului birou este următoarea:

Iordache Daniela – preşedinte, Bibliotecar  Responsabil – Compartiment Evidenţă. Prelucrare. Dezvoltarea colecţiilor Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa
Grigorescu Nicoleta – vicepreşedinte, Bibliotecar Biblioteca orăşenească Titu
Bodi Denisa – vicepreşedinte, Bibliotecar Biblioteca Comunală Mătăsaru
Barbu Cateluţa – secretar, Bibliotecar Biblioteca Comunală Raciu
Bănescu George – casier, Bibliotecar Secţia Împrumut, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa
Miţoi Steliana – membru, Bibliotecar Biblioteca Comunală Gura Ocniţei

Organizare:
Filiala ANBPR Dâmboviţa are în componenţa sa biblioteci municipale, orăşeneşti şi comunale. Prin acţiunile sale, Filiala Dâmboviţa îşi propune să se implice cât mai activ în promovarea obiectivelor ANBPR, dar şi să aducă în atenţia comunităţii locale rolul şi locul bibliotecii publice şi al bibliotecarului.

Obiective şi activităţi:
- Susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ale bibliotecarilor şi bibliotecilor publice pe plan local şi naţional.
- Dezvoltarea profesiei şi formarea continuă a membrilor săi prin colaborare permanentă cu Centrul de Formare ANBPR şi cu Centrul de Pregătire - Profesională în Cultură în vederea stabilirii  programelor anuale de formare şi perfecţionare profesională a bibliotecarilor:  Cursuri gratuite;  Şcoala de vară a tinerilor bibliotecari.
- Cooptarea bibliotecarilor din judeţul Dâmboviţa la programe şi proiecte profesionale locale, naţionale şi internaţionale.
- Publicarea unor lucrări şi articole în reviste de specialitate.
- Recompensarea performanţelor profesionale ale membrilor prin acordarea unor premii cu ocazia Zilei Bibliotecarului Român (23 aprilie).
- Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii profesiei de bibliotecar.
- Colaborare cu celelalte filiale judeţene ale ANBPR şi cu alte asociaţii profesionale.
- Implicarea în proiectele şi programele ANBPR: Săptămâna Naţională a Bibliotecilor; Cafeneaua ANBPR; Noaptea Bibliotecilor; Participarea la conferinţele naţionale ale ANBPR.
- Continuarea editării Buletinului informativ electronic al Filialei – trimestrial, în care vor fi postate articole despre activităţile bibliotecilor din cadrul Filialei.