Biblioteca "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

Catalog online

Caută în baza de date Liberty cu peste 300.000 de volume.

Animaţie culturală

Evenimente, activităţi culturale, expoziţii

Filiala ANBPR Dâmboviţa

» Activităţi » Publicaţii

Ședința membrilor filialei ANBPR Dâmbovița cu privire la Alegerele ANBPR-2021

În data de 11 februarie 2020, la Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa au avut loc alegerile pentru conducerea Filialei ANBPR Dâmboviţa.

Componenţa noului birou este următoarea:

Erich Agnes Terezia – preşedinte, manager Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa.
Andreescu Vlăduț – vicepreşedinte, bibliotecar metodist - Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa.
Iordache Daniela – vicepreşedinte, bibliotecar responsabil – Compartiment Evidenţă. Prelucrare. Dezvoltarea colecţiilor Biblioteca Judeţeană „I. H. Rădulescu” Dâmboviţa.
Barbu Cateluța – secretar, bibliotecar Biblioteca Comunală Raciu
Bănescu George – casier, bibliotecar Secţia Împrumut, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa
Casandrescu Nicoleta – casier, bibliotecar Biblioteca Comunală Aninoasa.

Organizare:
Filiala ANBPR Dâmboviţa are în componenţa sa biblioteci municipale, orăşeneşti şi comunale. Prin acţiunile sale, Filiala Dâmboviţa îşi propune să se implice cât mai activ în promovarea obiectivelor ANBPR, dar şi să aducă în atenţia comunităţii locale rolul şi locul bibliotecii publice şi al bibliotecarului.

Obiective şi activităţi:
- Susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ale bibliotecarilor şi bibliotecilor publice pe plan local şi naţional.
- Dezvoltarea profesiei şi formarea continuă a membrilor săi prin colaborare permanentă cu Centrul de Formare ANBPR şi cu Centrul de Pregătire - Profesională în Cultură în vederea stabilirii  programelor anuale de formare şi perfecţionare profesională a bibliotecarilor:  Cursuri gratuite;  Şcoala de vară a tinerilor bibliotecari.
- Cooptarea bibliotecarilor din judeţul Dâmboviţa la programe şi proiecte profesionale locale, naţionale şi internaţionale.
- Publicarea unor lucrări şi articole în reviste de specialitate.
- Recompensarea performanţelor profesionale ale membrilor prin acordarea unor premii cu ocazia Zilei Bibliotecarului Român (23 aprilie).
- Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii profesiei de bibliotecar.
- Colaborare cu celelalte filiale judeţene ale ANBPR şi cu alte asociaţii profesionale.
- Implicarea în proiectele şi programele ANBPR: Săptămâna Naţională a Bibliotecilor; Cafeneaua ANBPR; Noaptea Bibliotecilor; Participarea la conferinţele naţionale ale ANBPR.
- Continuarea editării Buletinului informativ electronic al Filialei – trimestrial, în care vor fi postate articole despre activităţile bibliotecilor din cadrul Filialei.

Fisiere:

TABEL CU MEMBRII ANBPR – FILIALA DÂMBOVIȚA 2020
Descarca Adeziune ANBPR