Biblioteca "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

Catalog online

Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume.

Animaţie culturală

Evenimente, activităţi culturale, expoziţii

Sectii si filiale

Secţia Împrumut pentru Adulţi:
Luni: 11.00 - 19.00
Marţi – Vineri: 8.00 – 19.00
Sâmbătă : 8.00 - 12.00

Sala de Lectură:
Luni - Vineri: 8.00 - 19.00

Secţia Multimedia-Internet:
Luni - Vineri: 8.00 - 19.00

Secţia Periodice-Legislaţie:
Luni - Vineri: 8.00 - 19.00

Secţia Carte Tehnico-Ştiinţifică:
Luni, Joi: 11.00 - 19.00
Marţi, Miercuri, Vineri: 8.00 – 16.00

Secţia Colecţii Speciale:
Luni, Joi: 11.00 - 19.00
Marţi, Miercuri, Vineri: 8.00 – 16.00

Secţia Carte în Limbi Străine:
Luni – Vineri: 8.00 – 16.00

Filiala pentru Copii:
Luni: 11.00 - 19.00
Marţi – Vineri: 8.00 – 19.00
Sâmbătă: 8.00 - 12.00

Compartiment Financiar Contabil, Resurse Umane Juridic și Administrativ:
Luni-Vineri: 8.00 - 16.00

Centrul Europe Direct:
Luni-Vineri: 8.00 - 16.00

Compartiment IT:
Luni – Vineri: 8.00 – 16.00

Compartiment dezvoltare, evidență și prelucrarea colecțiilor:
Luni-Vineri: 8.00 - 16.00

Compartiment coordonare metodică și formare:
Luni-Vineri: 8.00 - 16.00

Secţia are caracter enciclopedic, cuprinzând cărţi din domeniile: filosofie, psihologie, etică, morală, religie, sociologie, politică, drept, armată, asistenţă socială, pedagogie, folclor, geografie, pictură, sculptură, muzică, film-teatru, sport, istorie, critică literară, lingvistică, literatură comparată, literatură română şi universală.

Servicii şi facilităţi oferite:

 1. Împrumut la domiciliu;
 2. Asistenţă de specialitate;
 3. Posibilităţi de rezervare a titlurilor şi de prelungire a termenului de împrumut (inclusiv telefonic);
 4. Expoziţii de carte;

Se adresează tuturor utilizatorilor cu vârsta minimă de 14 ani.

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Parter
Tel.: 0732100453
E-mail: imprumut@bjdb.ro

Servicii şi facilităţi oferite:

 • acces la un fond documentar din toate domeniile cunoaşterii;
 • condiţii de studiu în sală special amenajată, cu 25 de locuri;
 • acces direct la fondul de referinţă: enciclopedii, dicţionare, compendii, tratate, sinteze, atlase, culegeri şi antologii; (Enciclopedia Britanica, Nouveau Larousse Ilustre, Enciclopedia italiană, Meyer Neues Lexikon, La grande practica, Lexiconul tehnic în 18 volume, Enciclopedia dello spettacolo, Der Grosse Brockhaus);
 • satisfacerea rapidă a cerinţelor de studiu şi informare ale utilizatorilor;
 • iniţiere şi asistenţă de specialitate privind cultura informaţiei;
 • împrumut interbibliotecar pentru publicaţiile solicitate din colecţiile altor biblioteci.

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Et. I
Tel.: 0736652307
E-mail: lectura@bjdb.ro

 

Servicii şi facilităţi oferite:

 • Pune la dispoziţia utilizatorilor săi o gamă largă de unităţi de bibliotecă, precum: CD-uri, DVD-uri, casete audio şi video, discuri, diafilme, diapozitive.
 • Cărţi de specialitate din domeniile esteticii, artei plastice şi vizuale (sala deţine Enciclopedia Artei Vizuale în zece volume), muzicii şi teatrologiei, albume, dicţionare şi partituri, tratate de teoria muzicii, folclor muzical, istoria muzicii universale, monografii ale compozitorilor, interpreţilor, studii critice, cronici, albume de pictură universală şi autohtonă.
 • Înregistrări celebre, având drept protagonişti interpreţi şi dirijori de marcă - integrale de opere, integrale de simfonii, concerte, piese de teatru, poveşti şi cântece pentru copii.
 • Cărţi audio în format Daisy pentru persoanele cu deficienţe de vedere.
 • Organizează audiţii colective sau individuale, precum şi vizionări de filme sau documentare. 

Sala Calculatoarelor sau Sala C.I.P. (Calculatoare cu Internet pentru Public) amenajată în cadrul Sălii Multimedia-Internet, dispune de 10 calculatoare moderne dotate cu webcam-uri şi căşti, o imprimantă şi un scanner.

CIP oferă:

 • acces gratuit la Internet
 • inscripţionare CD/DVD
 • asistenţă utilizatori noi
 • jocuri instructiv-educative

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Et. I
Tel.: 0730022327
E-mail: multimedia@bjdb.ro

 

Servicii şi facilităţi oferite:

 • Pune la dispoziţia utilizatorilor ziare şi reviste din aproape toate domeniile de activitate: cultură, economie, agricultură, ştiinţe, istorie, juridic, sport, informatică, învăţământ;
 • Informare bibliografică a Bibliotecii „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa;
 • Reviste de loisir, hobby şi cotidiene ;
 • Publicaţii locale;
 • Reviste ale minorităţilor naţionale;
 • Reviste publicate de bibliotecile din ţară;
 • Întocmirea Anuarului Bibliografic al Judeţului Dâmboviţa, privind dezvoltarea economică, socială, culturală şi politică a judeţului Dâmboviţa, reflectată în presa locală şi centrală;
 • Pune la dispoziţie spre consultare diverse instrumente elaborate de biblioteca noastră sau de alte instituţii din ţară, constând în bibliografii tematice, dicţionare, anuare, enciclopedii, istorii literare şi de artă, cataloage, fondul tipăriturilor locale.

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Et. I
Tel.: 0736652305
E-mail: periodice@bjdb.ro

 

Deţine un fond de documente din toate domeniile cunoaşterii, pe suporturi multiple. Este organizat şi funcţionează conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007.

Atribuţii:

 • constituirea, evidenţa, conservarea în depozite a fondului intangibil;
 • comunicarea şi distribuirea exemplarelor pentru semnalarea în statistică şi pentru elaborarea Bibliografiei Locale;
 • dezvoltarea colecţiilor bibliotecii cu tipărituri şi alte categorii de documente din producţia locală curentă, care fac obiectul Legii Depozitului legal;
 • consultare, la cerere, în cadrul Secţiei Periodice – Legislaţie.

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Et. I
Tel.: 0736652305
E-mail: periodice@bjdb.ro

 

Servicii şi facilităţi oferite:

 • un fond documentar din domeniile: informatică, inginerie, medicină, construcţii, industrii, agricultură, ştiinţă, management, contabilitate, economie, matematică, fizică, chimie, biologie, marketing, industria alimentară;
 • împrumut la domiciliu;
 • acces liber la raft;
 • consultarea lucrărilor de referinţă în regim de studiu la sală;
 • asistenţă pentru utilizarea instrumentelor de informare;
 • expoziţii de carte şi publicaţii;
 • realizează bibliografii tematice.

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Et. II
Tel.: 0736652303
 E-mail: tehnica@bjdb.ro

Servicii şi facilităţi oferite:

 1. Oferă un bogat fond de documente vechi, rare, bibliofile, cuprinzând:
 2. carte românească veche (1644 – 1830);
 3. carte străină veche (1600 – 1830);
 4. manuscrise;
 5. documente iconografice;
 6. ex-libris;
 7. carte cu autograf şi însemnări manuscrise;
 8. documente cartografice;
 9. documente sigilografice;
 10. cărţi şi periodice româneşti şi străine apărute în perioada 1829–1950;
 11. fondurile de carte ale scriitorilor;
 12. fondul de carte al regimului comunist;
 13. cărţi poştale, fotografii şi felicitări de la începutul sec. XX până în prezent;
 14. presa locală până la 1964 microfilmată.

 

* Secţia organizează activităţi de animaţie culturală şi expoziţii de carte şi publicaţii.

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Et. II
Tel.: 0732100454
E-mail: colectiispeciale@bjdb.ro

Servicii şi facilităţi oferite:

 • un fond de carte cuprinzând titlurile autorilor români şi străini, cuprinse în bibliografia şcolară;
 • carte de divertisment;
 • un bogat fond de referinţă ce se adresează şcolarilor de până la 14 ani, dar şi preşcolarilor;
 • împrumut la domiciliu;
 • acces liber la raft;
 • prelungirea şi rezervarea titlurilor prin telefon şi e-mail;
 • activităţi de animaţie culturală;
 • acces internet;
 • organizare de expoziţii.

Adresa: Str. Locotenent Major Dragomirescu Liviu, Cartier „Matei Basarab” (în vecinătatea Bazinului Sportiv de Înot)
Tel.: 0736652306
E-mail: copii@bjdb.ro

Deţine un fond enciclopedic de cărţi şi periodice în limbile: franceză, engleză, spaniolă, italiană, bulgară, rusă, germană.

Servicii oferite:

 • Împrumut la domiciliu;
 • Asistenţă de specialitate pentru găsirea documentelor;
 • Posibilităţi de rezervare a titlurilor şi de prelungire a termenului de împrumut (inclusiv telefonic);
 • Expoziţii de carte;

Adresa: Str. Avram Iancu, bl. 17, sc. C, ap. 43, parter
Tel.: 0372740621
E-mail: cartestraina@bjdb.ro

 

Servicii şi facilităţi oferite:

 • permite cetăţenilor să obţină informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene;
 • le oferă acestora oportunitatea de a comunica instituţiilor UE reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii;
 • permite Comisiei să îmbunătăţească transmiterea de informaţii exacte şi adaptate necesităţilor locale.
 • calculatoare cu acces la Internet, pentru ca utilizatorii să consulte paginile de Internet dedicate Uniunii Europene, precum şi alte surse de informare pe tematici europene;
 • publicaţii gratuite primite prin Reţeaua Europe Direct pentru a fi distribuite direct cetăţenilor dâmboviţeni;
 • baza de date EviDenţa pentru statistica utilizatorilor;
 • site-ul www.edtargoviste.ro
 • o puternică echipă de tineri voluntari implicaţi în activitatea de diseminare a informaţiilor europene.

Adresa: Str. Stelea, nr. 2

Telefon: 0345100581;
Fax: 0345100582;
E-mail: office@edtargoviste.ro;
www.edtargoviste.ro

 

Prin intermediul acestui Serviciu biblioteca vine în întâmpinarea nevoilor adolescenţilor şi tinerilor în ceea ce priveşte petrecerea timpului liber, recreere, socializare printr-un spaţiu adecvat.

Aici sunt organizate: „Seara de carte”, ateliere, concursuri, întâlniri informale etc.

Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Et. II