Biblioteca "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

Catalog online

Caută în baza de date Liberty cu peste 300.000 de volume.

Animaţie culturală

Evenimente, activităţi culturale, expoziţii

Carte românească bibliofilă (sec. XIX)

- Heliade Rădulescu, Ion. Prescurtare de gramatica limbei romamo-italiene. București: Tipografia C. A. Rosetti, 1841
- Heliade Rădulescu, Ion. Un fragment din Atheneul Român. București: Tipografia C. A. Rosetti, 1868
- Carte foarte folositoare de suflet. Buzău: Tipografia Sfintei Episcopii a Buzăului, 1838.
- Heliade Rădulescu, Ion. Biblicele sau notitii historice philosophice, religioase si politice. Paris: Tipographia lui Preve si Comp., 1858.
- Radovici, Constantin. Însemnare a călătoriei mele făcută în anul 1824-1825-1826. Buda: Crăiasca tipografie a Universităţii Ungare, 1826.
- Istoria lui Numa Pompilie al doilea crai al Romii - Tomul al doilea. Iasi: Tipografia Domnească, 1820.